Chỉ nên bỏ phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo chủ chốt

Sáng 10.11, thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội (QH), HĐND bầu hoặc phê chuẩn, nhiều đại biểu quốc hội (ĐBQH) cho rằng chỉ nên tập trung vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt.
Đang tải tin...