Cuối tuần này, giá xăng dầu sẽ giảm?

18/04/2013 07:22
Trả lời báo giới, Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo cũng khẳng định: "Cơ hội giảm thì có nhiều nhưng thời điểm nào còn tùy thuộc vào từng mức độ ưu tiên giả sử như có yêu cầu điều chỉnh thuế không".