Tôi học giáo dục giới tính

22/10/2012 06:48
Bản thân tình dục cũng chỉ là một hiện tượng, một khi chúng ta thôi đính kèm nó với những tính từ “kinh tởm”, “dơ bẩn” thì sẽ dễ dàng nhận ra về bản chất nó không đáng để chúng ta phải hoảng sợ như vậy!