Đầu năm lại đau đầu vì ..."khổ sách"

03/09/2018 07:14
(GDVN) - Các cơ sở giáo dục không nên đặt nặng sổ sách lên hàng đầu khi đánh giá giáo viên, để rồi “giáo viên hoàn thành xuất sắc sổ sách”, nhưng dạy học lại qua loa.