Nhiều quy định chặt chẽ cho trường chuẩn quốc gia

04/01/2013 06:04
(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn cấp độ tối thiểu của một trường tiểu học, bên cạnh đó cũng ban hành ruy định tiêu chuẩn đánh giá về trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.