Em sợ làm chủ nhiệm lắm rồi!

12/08/2019 06:25
(GDVN) - Giáo viên gặp lớp chủ nhiệm, câu đầu tiên không phải là: “Các em có ngoan không?” mà là “Các em có mang tiền đóng không?”.