Phát hiện loài bò sát mới ở Việt Nam

13/12/2011 11:15
Thạch sùng ngũ sắc và thằn lằn toàn giống cái là hai chủng loại động vật mới được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát hiện tại Việt Nam.