Học sinh học dốt đâu phải là tội?

(GDVN) - Học sinh chỉ biến chuyển khi gặp được giáo viên tận tụy hết lòng chứ không phải những mệnh lệnh, những lời đe nẹt và những hình phạt sẵn sàng giáng xuống.

Nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS trong trường

(GDVN) -Xác định công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong nhà trường không chỉ là đấu tranh ngăn chặn mà còn giáo dục văn hóa, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ cho học sinh, trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã quan tâm xây dựng và triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy xâm nhập học đường.

Công tác phòng, chống ma túy trong học đường tại Nam Định

(GDVN) - Trên địa bàn tỉnh hiện có 902 trường học và cơ sở giáo dục, với 26.406 cán bộ, giáo viên, nhân viên và trên 360 nghìn học sinh, sinh viên (HSSV). Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 07/2012/KHLN giữa Sở GD và ĐT, Công an tỉnh về phối hợp đẩy mạnh phong trào “An toàn trường học”, những năm qua, Sở GD và ĐT đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống ma tuý (PCMT) xâm nhập học đường, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, giáo dục toàn diện.

Nghịch cảnh: Cấp 1 học chung phòng với cấp 2

(GDVN) - Trường THCS Trà Sơn và Trường Tiểu học Trà Sơn được tách ra trường PTCS Trà Sơn (huyện Trà My, Quảng Ngãi) và có quyết định thành lập trường riêng từ 8/2007. Hai cấp học này vẫn phải dùng chung một cơ sở dẫn đến việc thiếu phòng trầm trọng và gặp nhiều bất tiện trong khâu quản lý. 
Đang tải tin...