Ai cũng phải chấp hành nghiêm pháp luật

(GDVN) - Bất kỳ người dân nào lương cũng như giáo sinh sống trên đất nước Việt Nam thì đều phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của Nhà nước.
Đang tải tin...