"Mỹ dùng trao đổi quân sự để phá Trung Quốc, tẩy não sĩ quan trẻ"

31/10/2013 15:20
(GDVN) - Nghê Lạc Hùng, một chuyên gia quân sự tại Thượng Hải cho biết video này thể hiện rõ sự mâu thuẫn trong quân đội Trung Quốc giữa việc ra sức tuyên truyền cho đạo đức cách mạng trong giới sĩ quan quân đội Trung Quốc khi tham nhũng đã "bén rễ" sau 30 năm mở cửa cải cách kinh tế.