Vợ, con công chức cũng nên kê khai tài sản

31/08/2012 10:34
Quy định kê khai, minh bạch tài sản cá nhân cần được bổ sung để nó thực sự phát huy hiệu quả phòng chống tham nhũng (PCTN), thay vì chỉ mang tính hình thức như thời gian qua.