Quang Lê "chơi ngông" 5 tỷ

23/09/2011 06:08
(GDVN) - Trở lại quê hương lần này, ca sĩ Quang Lê sẽ tự mình đứng ra thực hiện một liveshow đặc biệt với chủ đề “Hát trên quê hương”.