“Hạn chế hình sự hóa” trong lĩnh vực ngân hàng?

26/12/2012 16:40
Trong phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ sẽ sớm họp để thảo luận về đề án công ty mua bán nợ.