Học bổng lãnh đạo cộng đồng Đông Nam Á

21/12/2013 08:32
(GDVN) -Chương trình Southeast Asia Leadership Initiative (SALI - Nâng cao năng lực lãnh đạo tại Đông Nam Á) đang tìm kiếm ứng viên cho học bổng toàn phần kéo dài 2 tuần về kỹ năng lãnh đạo và hoạt động cộng đồng.