"Học phí chất lượng cao" tạo ra sự bất công trong giáo dục Thủ đô?

15/08/2013 12:05
(GDVN) - Chỉ còn 2 tuần nữa là bước vào năm học mới, nhưng lúc này dư luận Thủ đô vẫn đang sôi lên sùng sục vì thử nghiệm “học phí chất lượng cao” lên tới 3 triệu đồng/tháng sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong môi trường giáo dục công lập, trái với chính sách của Nhà nước.