Đổi mới hay chấn hưng giáo dục (2)

(GDVN) - Muốn chấn hưng giáo dục thì giáo dục phải thu về một mối, do một cơ quan duy nhất quản lý và vị tư lệnh ngành phải có “quyền hành” và “lực lượng”.

Bản chất thật của Giáo dục Đại học (2)

(GDVN) - Bản chất của giáo dục đại học là đa diện và chính sách giáo dục đại học phải đồng thời tập trung vào ba vấn đề phổ cập và luôn phụ thuộc lẫn nhau...

“Bỏ tiền ra là phải tính đến hiệu quả”

(GDVN) - Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, số trường đại học ở Việt Nam không lớn, số sinh viên/đầu dân không đông nhưng nhiều trường chất lượng kém, hữu sinh vô dưỡng.
Đang tải tin...