4.000 km cao tốc và nỗ lực của Thủ tướng

02/10/2019 06:21
(GDVN) - Phát biểu của Thủ tướng cho thấy, để đất nước có thêm nhiều tuyến đường hiện đại thay cho những con đường cũ, rất cần tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo.