Học giả Lý Lệnh Hoa bình luận về hợp tác trên biển giữa Việt Nam - TQ

18/10/2013 07:02
(GDVN) - Học giả Lý Lệnh Hoa cho rằng, tất cả các thành viên của tổ công tác liên hợp sắp được thành lập cần phải tập trung nghiên cứu nghiêm túc luật pháp quốc tế, đặc biệt là tinh thần và các điều khoản cụ thể của UNCLOS, thực sự căn cứ vào UNCLOS để giải quyết các vấn đề, phía Việt Nam cũng nên như vậy.