Nhân rộng mô hình cai nghiện ma túy bằng Methadone

04/07/2013 09:07
(GDVN) - Sau 6 tháng triển khai, chương trình sử dụng thuốc Methadone trong điều trị cai nghiện ma túy tại thành phố Thái Bình đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Mô hình này sẽ được nhân rộng toàn tỉnh thời gian tới.