Muối mặt mỗi khi đi Tây ăn buffet

Đọc bài viết "Không bán hàng cho người Việt vì họ xấu tính", tôi thấy cũng phải nhìn hai mặt của một vấn đề. Cứ ra nước ngoài đi du lịch, công tác mới thấy xấu hổ thay cho người Việt bởi cái thói ham ăn, tục uống.
Đang tải tin...