Đi săn "thần dược" của... khỉ

Đó là thứ thần dược đời nay đấy các chú, người ta phải lên non, xuống vực, đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình để tìm ra nó.
Đang tải tin...