Trung Quốc đánh bẫy chiến lược quân sự Mỹ thông qua kênh đào Nicaragua

02/11/2013 07:26
Kênh đào Nicaragua sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của kênh đào Panama. Chính vì thế dự án ở Nicaragua mang theo nhiều rủi ro chính trị - Mỹ không dễ dàng chịu để mất quyền kiểm soát khu vực. Trong khi đó, theo các chuyên gia, kênh đào mới có khả năng đáp ứng 5% giao thông hàng hải toàn cầu và vì thế thu hút công ty Hồng Kông sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chính.