GĐ Trung tâm y tế CNHN vẫn chỉ đạo, kí quyết định dù đã hết nhiệm kỳ

05/11/2013 10:33
(GDVN) - Đã hết nhiệm kỳ 5 năm được hơn một tháng nay nhưng ông Bùi Cao Sơn - Giám đốc Trung tâm Y tế Công nghiệp Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) vẫn đương chức, ký vào các văn bản quan trọng của cơ quan với tư cách là giám đốc mà chưa hề có quyết định bổ nhiệm lại. Có phải lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội "quên" điều này hay để mặc cho nhân viên cấp dưới lộng hành?.