Lớp vắng hoe, cô rơi nước mắt...

08/09/2016 08:56
(GDVN) - "Chúng tôi đến tận nhà vận động, các em vẫn không được cho đi học, có nhà hứa mai cho con đến lớp, nhưng rồi mai cũng không thấy đâu..."