"Chính trị câu like"

27/12/2015 13:00
(GDVN) - Ai cũng hiểu khi đói thì người ta cần ngay con cá chứ không cần cái cần câu và sự hướng dẫn cách câu.