Sửa đổi chính sách thuế, phí khoáng sản

14/07/2017 07:00
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản.

Dẹp bỏ công nghệ lạc hậu

24/02/2017 09:48
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025.