Thế nào là “lỗi điều hành”?

(GDVN) - Lỗi do “điều hành” thì phải sửa “điều hành”. Nếu không sửa “hệ điều hành” như Bill Gates thì phải sửa “người điều hành” như cách làm của Donald Trump...

Quyết liệt chống lãng phí

(GDVN) - Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 đã được ban hành tại Quyết định 2544/QĐ-TTg.

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước

(GDVN) - Thủ tướng ban hành quyết định tiêu chí phân loại doanh nghiệp (DN) nhà nước, DN có vốn nhà nước và danh mục DN nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.
Đang tải tin...