Ai đang "làm xiếc" nhà đất Vân Canh?

07/10/2011 14:09
Từ cuối năm 2009 đến nay, KĐT mới Vân Canh là một trong những dự án có giá nhà đất tăng mạnh, được nhiều người săn tìm dù thông tin về dự án còn mù mờ.