Bộ Xây dựng bỏ quy định cấm xây nhà kiểu Pháp

13/06/2013 17:42
(GDVN) - Trong công văn số 185/BXD-VP ngày 13/6/2013,Phó Chánh văn phòng Trần Quốc Hùng nhấn mạnh: Trong quá trình in ấn có sự sai sót, vì vậy Bộ Xây dựng xin đính chính như sau: Bỏ phần nội dung “Lưu ý: Không xây dựng các công trình theo hướng nhại kiểu kiến trúc cổ điển Pháp – Châu Âu”.