11 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

09/09/2014 10:39
(GDVN) - Từ 51 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo như các văn bản pháp luật hiện nay, Chính phủ đề nghị cắt bỏ 40 ngành, nghề cấm, chỉ còn 11 ngành, nghề.