Đề Địa lý ra trúng nguyện vọng thí sinh

09/07/2014 11:09
(GDVN) - Ỏ hầu hết các trường Đại học có thi khối C, sáng nay các thí sinh dự thi cho biết đề Địa lý ra theo hướng mở, khơi dạy lòng yêu nước và quan điểm cá nhân.