Dân làng cổ Đường Lâm chẳng mấy ai sống dựa vào du lịch?

02/10/2013 14:11
(GDVN) - "Nghề chính của người dân làng cổ Đường Lâm từ bao đời nay vẫn thế, đó là làm nông nghiệp. Du lịch cũng chỉ mới phát triển, thu nhập đem lại cho người dân nơi đây chẳng đáng là bao...", một người dân ở làng cổ Đường Lâm cho biết.