Cây đè chết người: Công ty cây xanh nói gì?

27/08/2012 14:02
Sau vụ việc cây trên phố Hà Nội đổ hàng loạt gây chết người và thiệt hại tài sản không nhỏ, công ty Công viên Cây xanh Hà Nội trả lời thế nào về trách nhiệm của mình?