Chỉ nên duy trì “2 chung”

14/01/2014 16:13
(GDVN) - "Ở nước ta có lẽ không ít hơn 90% trường ĐH không đủ khả năng tổ chức một kỳ thi tuyển sinh thật sự có chất lượng"