"Giải mã' khoản vay ngân hàng nghìn tỷ của bầu Đức

01/09/2012 13:16
Theo báo cáo tài chính sau soát xét của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, hiện đơn vị này đang vay và nợ ngắn hạn các ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng. Lĩnh vực đầu tư lớn nhất của công ty này là trồng cao su và bất động sản.