Nỗi trăn trở của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

16/08/2013 08:57
Điều mà Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng như ngành xây dựng luôn trăn trở, sốt ruột và phải hành động khi người dân đang cần rất nhiều nhà ở xã hội nhưng nguồn cung lại quá ít.