Trung Quốc rất giỏi tạo cớ rồi lấn tới

11/06/2011 23:56
Trung Quốc đã giăng mưu, lập bẫy thì cách ứng đối quan trọng nhất của ta là đừng để mắc mưu. Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác trước các chiêu thức “ăn vạ”...

Chủ quyền quốc gia là tối thượng

31/05/2011 00:56
Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, khẳng định như vậy trước hành vi xâm phạm lãnh hải Việt Nam của tàu TQ.