Bộ trưởng Thăng truy vấn TGĐ Vinalines bỏ họp

28/03/2013 12:45
Ngày 27/3, lần đầu tiên, những bất cập của các doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT được công khai chấn chỉnh. Theo đó, lãnh đạo Vinalines và Vinashin cũng bị người đứng đầu Bộ GTVT nhắc nhở, phê bình vì tiến độ tái cơ cấu chậm chạp.