Jetstar Pacific thay Tổng giám đốc

01/03/2012 14:17
(GDVN) -Việc thay đổi nhân sự cấp cao này được thực hiện sau khi có quyết định số 94/QĐ – TTg ngày 16/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ