Angela Phương Trinh tập aerobic giữ eo

08/12/2012 19:00
Trong khi Angela Phương Trinh chọn bơi lội để giữ dáng, Tinna Tình ăn nhiều ra và hạn chế stress, thì Lương Bích Hữu lại khá thoải mái trong việc ăn uống.