Lực lượng bắn tỉa tinh nhuệ và hiện đại của Thuỷ quân lục chiến Mỹ

18/09/2012 20:58
(GDVN) - Bí mật, kiên nhân, lặng lẽ như "xuất quỷ nhập thần", được tôi luyện để có khả năng thành nhiệm vụ nhanh chóng, chính xác chính là các tiêu chí và điều kiện bắt buộc của lực lượng lính bắn tỉa chuyên nghiệp của quân đội các nước. Lực lượng lính thuỷ đánh bộ của quân đội Mỹ cũng có các đơn vị và phân đội lính bắn tỉa của riêng mình. Lực lượng này được điều động, triển khai trong các chiến dịch quân sự trên bộ.

Xem lính thuỷ đánh bộ Mỹ tập luyện đổ bộ trên tàu

09/10/2011 17:00
(GDVN) - Đơn bị thuỷ quân lục chiến số 31 của quân đội Mỹ ngày 6/10/2011 vừa qua đã tiến hành một đợt huấn luyện trong đó thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ, tìm kiếm và bắt giữ mục tiêu trên một chiến hạm của hải quân.