"Biển Đông tắc, Singapore chết"

22/08/2016 07:37
(GDVN) - Căng thẳng trên Biển Đông không chỉ buộc Singapore phải chọn bên này hay bên kia, mà ngay cả dư luận Việt Nam cũng có nhiều quan điểm khác nhau về "chọn bên".

Khi lãnh tụ thuộc về nhân dân

13/04/2016 14:28
(GDVN) - Chấm dứt xử lý nội bộ là một trong những phương cách làm lành mạnh hoá bộ máy công quyền, đảm bảo niềm tin của nhân dân vào chế độ, vào nhà nước.

"20 năm nữa Trung Quốc vẫn dò đá qua sông"

22/05/2014 11:29
(GDVN) - Sẽ là một thách thức lớn cho bất cứ nước nào chứ không riêng gì nước lớn như Trung Quốc khi không có một lộ trình để làm theo trong lúc cố gắng phát triển