GS Đặng Hùng Võ: "Cũng có người cho là tôi ngu, kém, không hiểu biết"

GS Đặng Hùng Võ: "Cũng có người cho là tôi ngu, kém, không hiểu biết"
(GDVN) - "Về mặt con người, đó là văn hóa bình thường, đừng coi chuyện nhận lỗi là việc gì quá xa lạ. Ở Việt Nam, nhiều người cho rằng việc người này xin lỗi người kia là khó khăn thì đấy là quan niệm riêng của mỗi người. Nhiều người viết đưa ra những thuật ngữ "tiền lệ", "hiện tượng", "sám hối", cũng có người còn cho là tôi "ngu", "kém", "không hiểu biết pháp luật"...