EVN rút gọn biểu giá điện, ai hưởng lợi?

(GDVN) - Đề án này sẽ nghiên cứu, cải tiến và đề xuất cơ cấu biểu giá điện mới đồng thời là bước tiếp theo đưa giá điện vận hành theo cơ chế thị trường.

Kêu lỗ nghìn tỷ, EVN xin chuyển vào giá điện

(GDVN) - EVN dự tính, số lỗ sẽ gấp hơn 10 lần con số 1.200 tỷ đồng. Số lỗ khủng này EVN đề xuất chuyển vào giá điện, nói cách khác xin tăng giá bán điện để bù lỗ.
Đang tải tin...