Vì sao chúng ta vẫn cứ nghèo?

31/10/2014 07:06
(GDVN) - Xuất phát điểm của nền kinh tế và năng suất lao động thấp, trình độ khoa học lạc hậu, vẫn dựa vào nông nghiệp...Vậy còn nguyên nhân gì khiến ta cứ nghèo mãi?