Lầu Năm Góc tung tin bôi bác Putin?

06/02/2015 07:05
(GDVN) - Tuy nhiên, các học giả nói rằng họ không thể chứng minh nhận định này của mình vì không thể thực hiện quét não của Tổng thống Nga.