"Con đò sang sông"

20/11/2013 14:41
(GDVN) - Giáo dục được ví như những con đò âm thầm đưa từng lớp học sinh sang bến bờ bên kia. Người lái đò đưa các học sinh thành công sang sông lại lo lắng khi các em chuyển sang con đò tiếp để vượt qua những con sông lớn hơn, trở ngại hơn. Hơn thế nữa, họ lo lắng cho các em hơn khi các em không sớm thì muộn sẽ phải tự mình lái con đò cuộc đời vượt qua biển lớn tới thành công của mỗi cá nhân.