Thêm hàng loạt dự án bị nhà đầu tư rút vốn

05/09/2012 16:59
Lại có thêm hàng loạt dự án bất động sản đang phải đối diện với tình trạng đòi tiền, đòi nhà từ phí khách hàng, nhà đầu tư như La Fontana, Ngọc Phương Nam, The Bay View Towers,…