Đến La Phù xem lễ hội rước “Ông Lợn”

23/02/2013 17:22
(GDVN) - Làng La Phù – Hoài Đức – Hà Nội có một nghi lễ độc đáo là tế ông lợn. Hàng năm cứ đến đêm ngày 13 tháng giêng người dân trong làng lại long trọng tổ chức lễ hội rước các ông lợn ra đình để tế Thành Hoàng.