Chính thức có Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

03/10/2013 12:59
(GDVN) - Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định công nhận ngày 10/10 hàng năm là Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam. Một tờ tạp chí chuyên ngành luật sư cũng sẽ được ra đời trong những tháng cuối năm 2013.